Inspekcijom koju je izvršila finansijska policija Federalnog ministarstva finansija u predmetu poslovanja Samostalnog sindikata radnika KJKP GRAS za 2013. godinu, navodi se da su sindikalci potrošili više od 205.000 KM na ime raznih troškova, a od toga samo na odlazak na more 61.020 KM.

20140602194831_247611

Uvidom u izvode transakcijskog računa Sindikata GRAS-a, otvorenog kod Vakufske banke u Sarajevu, utvrđeno je da je preko ovog računa obavljen promet u ukupnom iznosu od 205.906 KM u 2013. godini. Sa transakcijskog računa isplaćeno je 137.100 KM uz opis transakcije “pomoć po Odluci”, ali inspekcijom je utvrđeno da se radi o prenosu gotovine u blagajnu.

Analizom prometa preko navedenog računa utvrđeno je da su preko njega izvršene, između ostalog, uplate i isplate za odlaske sindikalaca na more, za šta je ukupno isplaćeno 61.020 KM.

Kako Faktor.ba saznaje, Anti Kožulu iz Podaca uplaćeno je 13.620 KM u šest rata, a u njegovom odmaralištu su sindikalci i ljetovali.

Ugovorom je Kožul sindikalcima na raspolaganje stavio 12 ležaja u periodu od 06. jula do 24. avgusta 2013. godine, a ugovor je ispred sindikata potpisao Adnan Himzanija, predsjednik Sindikata komunalne privrede u GRAS-u.

Ugovorena cijena ležaja po danu bila je 24 KM za sobe I kategorije, sa boravišnom taksom i upotrebom kuhinje. Himzanija se ugovorom obavezao da će svaki nepopunjeni krevet platiti po 15 KM.

Sindikalci su sebi uplaćivali i dnevnice prilikom odlaska na ljetovanje u Podace kod Kožula i Pansion Kraljević u Velikom Drveniku, od po 70 KM za vozače, vođe puta i referenta za sindikalna pitanja, predsjedniku i dopredsjedniku, te članu komisije.

Odlukom Predsjedništva sindikata GRAS-a odobrena su i sredstva za eventualne upotrebe ličnog vozila prilikom odlaska u odmarališta u Velikom Drveniku i Podacama. Na osnovu ove Odluke u 2013. godini isplaćeno je 4.200 KM, a za isplatu nisu priloženi putni nalozi, niti drugi dokazi kojima bi se pravdale navedene isplate.

Uz ove izvode nije dostavljena prateća dokumentacija, tako da finansijska policija nije mogla utvrditi osnov navedenih novčanih transakcija.

Uvidom u blagajničku dokumentaciju za 2013. godinu, utvrđeno je da je iz blagajne izvršena isplata 8.844 KM za nabavku računarske opreme, sportske opreme, kupovinu 8-martovskih poklona, plaćanje goriva, telefona, pića, kupovinu cvijeća, brave i ključeva itd.

Sindikalci iz blagajne su na ime materijalne pomoći članstvu plaćali dresove sa šorcem, lopte, golmanske rukavice, te po 12 pehara i medalja. Ovi računi potpisani od strane fizičkog lica Amira Murnića.

Sindikalci su odlazili i na seminare, kvalifikacionu utakmicu nogometne reprezentacije BiH u Slovačkoj, okrugle stolove, zakupljivali dvorane, kupovali sportske rekvizite, osvježavajuća pića…

Neke od navedenih isplata su bile na osnovu dodjele jednokratne pomoći iako se takve isplate vrše samo u slučaju smrti člana sindikata, člana uže porodice, teže bolesti člana sindikata ili njegovog maloljetnog djeteta, te povreda na radu i odlaska u penziju člana sindikata.

Finansijski inspektori utvrdili su kontrolom poslovanja Samostalnog sindikata radnika GRAS-a da sindikalci nisu dostavili Finansijskoj policiji FBiH sve tražene poslovne knjige, evidencije i dokumentaciju.

Obrazlažući razlog nedostavljanja traženih dokumenata, Sindikat radnika komunalne privrede GRAS-a uputio je pismeni akt Finansijskoj policiji u kojem se navodi:

– Ovim putem obavještavamo vas da trenutno nismo u mogućnosti da vam dostavimo traženu dokumentaciju iz razloga što je u KJKP GRAS isključena električna energija. Dokumentaciju ćemo dostaviti čim se za to steknu uslovi.

 

Faktor.ba/Kokodix.com

Saznajemo: Na šta su vođe Sindikata GRAS-a trošili novac

| Sarajevo, Vijesti |
About The Author
-