KOJI SU TO PROSJACI KOJIMA SE TREBA UDIJELITI SADAKA?

KOJI SU TO PROSJACI KOJIMA SE TREBA UDIJELITI SADAKA?

 

 


Pitanje:

Tema o prosjacima se dosta proširila, a posebno kada su djeca u pitanju. Mnogi od njih, u toku njihovog prosjačenja, pribjegavaju određenim obmanama i varkama kako bi im ti dao novac, pa tako na primjer: neki se pretvaraju da su slijepi, iako su njegove oči zdrave, i slično tome.

 

Kako da postupam prema njima? Da li da im udijelim, ili šta? Uzimajući u obzir i to da ja ne znam da li oni govore istinu ili ne. I nisam u mogućnosti da se uvjerim i potvrdim da oni stvarno imaju potrebe za novcem, ili to oni čine samo kako bi zarađivali i zgrtali novac. I kada pomogneš te koji se pretvaraju, neznajući njihovo pravo stanje, da li si griješan zbog toga?

 

Odgovor:

 

Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, a zatim.

 

Kao prvo:

Nikome nije dozvoljeno da traži od ljudi imetak ako on nema potrebe za istim, i ako je sposoban da sam zarađuje, dok je samo određenim kategorijama dozvoljeno da traže imetak od drugih, a one su: siromah (u pravom smislu), čovjek koji se zadužio radi krvarine, i čovjek koga je zadesila neka nepogoda koja je uništila njegov imetak. Pomenutim kategorijama ljudi nije dozvoljeno da traže novac od ostalih osim onoliko koliko im je potrebno, uz uvjet da lično ne posjeduju ono s čime bi udovoljili svojoj osnovnoj potrebi, i da nisu u stanju da sami zarade novac kako bi opstali.

 

Stalna komisija za fetve je izdala sljedeću fetvu:

 

‘Dozvoljeno je da traži novac od ljudi onaj koji ima potrebe i koji ne nalazi ono što bi mu bilo dovoljno, i nije u stanju da zarađuje, pa će tako tražiti od ljudi samo onoliko kako bi udovoljio svoju osnovnu životnu potrebu. Što se tiče onoga koji nije potreban, ili ima potrebu ali je u stanju da sam zarađuje, takvom nije dozvoljeno da traži od drugih, i ono što bude uzeo od drugih u takvom stanju je haram.


Izvor: Islam.live.net

KOJI SU TO PROSJACI KOJIMA SE TREBA UDIJELITI SADAKA?

| Slider, Zanimljivosti |
About The Author
-